AVRUPA BİRLİĞİ YOLLARINDA CO2 EMİSYONU ARTIYOR

296
Görüntüleme

Yazar: İbrahim AYBAR

Merhaba değerli dostlarım,

Bugün size sürpriz gelecek bir haberi paylaşmak istedim.
ACEA, 5 Nisan 2019 tarihinde Brüksel kaynaklı bir bülten yayınladı.
Bültene göre; Avrupa’da 2017 yılı boyunca yeni satılan otomobillerde ortalama Co2 emisyon oranı 118,5 gr/km.
Bu oran, 2016 yılına göre % 0,4 daha yüksek Co2 salımını ifade ediyor.
Bu oranı veren Avrupa Çevre Ajansı(EEA), 2010 yılından beri AB içinde ilk kez Co2 salımının artışa geçtiğini yayınladı.
EEA tarafından teyit edilen bir başka husus ta, benzin motorlu otomobillerin dizel motorlu otomobillere oranla daha fazla Co2 yaydığını ortaya koyuyor. EEA’ya göre yeni nesil benzin motorlu otomobiller yeni nesil dizel motorlu olanlara nazaran % 10 – 40 daha fazla Co2 yayıyorlar.
ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, 2018 yılında da benzin motorlu otomobillerin satışı artarken Co2 salımının da artmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.
Son gelen ACEA verileri, 2018 yılında yeni satılan otomobillerin sadece % 2 sinin pilli elektrikli otomobiller olduğunu gösterdi. Buna mukabil benzin motorlu otomobil satışlarının payı % 6,5 artışla %56,7 oranına ulaştı.
Ortaya çıkan bu son durum, AB ülkelerinin 2021 yılı için hedeflenen Co2 salım değerlerini yakalamak için çok daha fazla elektrik enerjisi tüketen otomobiller üretmesi gerektiğini gösteriyor.
Jonnaert, AB ülkelerindeki otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillere çok daha fazla yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtiyor ancak görünen o ki müşteriler henüz bu otomobilleri çok sayıda almaya hazır değil. Gerek fiyat seviyeleri , gerekse kamuya ait şarj noktalarının azlığı satın alma isteğinin önünde engel olmaya devam ediyor.
Halen AB ülkeleri içindeki kamu alanlarında sadece 150 bin civarında şarj noktası faal durumda. AB Komisyonu, bu sayının 2030 yılında 2,8 Milyon adet olması gerektiğini söylüyor. Yani, 12 yıl içinde 20 kat daha fazla şarj noktası gerekiyor.
Değerli Dostlar,
Göründüğü gibi sıfır salımlı ulaşımın çoğalması kolay olmuyor. Ama asıl dikkat çeken husus ise; yeni nesil dizel motorların benzin motorlarına göre daha az Co2 yaymaları. Daha önceki yazılarımda dikkat çektiğim gibi; dizel motorlar ölüyor diyenlerin daha çok beklemeleri gerekecek..

Hepinize iyi bir hafta diliyorum.

English Version

Dear friends,

I would like to share with you a surprising story today.
ACEA published a Brussels-based newsletter on April 5, 2019, announcing the fact that  the average CO2 emission rate for new cars sold in Europe during 2017 is 118,5 g/km.
What surprise is ; this represents 0,4% higher CO2 emissions than in 2016!
The European Environment Agency(EEA), which has given this figure, has published that CO2 emissions have increased for the first time in EU since 2010.
Another issue confirmed by the EEA reveals that gasoline-powered cars emit more CO2 than diesel-powered cars. According to the EEA, the new generation petrol engines emit 10% to 40% more CO2 than the new generation diesel engines.
ACEA Secretary General Erik Jonnaert points out that the CO2 emissions continued to rise in 2018 as sales of petrol engines increase.
Recent ACEA data showed that only 2% of new cars sold in 2018 were battery-powered cars. However, the share of gasoline-powered car sales rose by 6,5% to 56,7%.
This latest situation shows that EU countries need to produce cars that consume much more electricity in order to keep up with Co2 emissions targeted for 2021.
Jonnaert adds that automobile manufacturers in EU countries continue to invest much more in electric cars, but it seems that customers are not ready to buy a large number of those cars yet. Both price levels and the lack of public charging points continue to hamper the purchase request.
Currently, only 150,000 charging points are active in public areas within EU countries. The EU Commission says this number should be 2,8 million in 2030. So, in 12 years, EU needs 20 times more charge points.

Dear Friends,

The expansion of zero transportation is not easy as it appears in bunches. But what I draw your attention is that the new generation of diesel engines emit less CO2 than gasoline engines. As I noted in my previous articles, those who say diesel engines are dying will have to wait longer..

I wish you all a good week.