Avrupa Pazarında VW, Ford, Volvo ve Diğerleri Neden On-line Satışa Hızla Dönüyor ?

Why VW, Ford , Volvo and Others Are Accelerating Shift To On-Line Sales In European Market?

154
Görüntüleme

ENGLISH VERSION IS BELOW

Merhaba Değerli Dostlarım,

Bu hafta size ilginizi çekecek bir konudan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi alışverişleri neredeyse tamamen internet üzerinden yapıyoruz. Gıdadan tatile, seyahatten eğlenceye birçok ihtiyacımız için internete giriyoruz. Ama sıra otomobil almaya gelince ısrarla bayilerin fiziki satış alanlarına gidiyor, otomobili inceliyor ve orada satın alıyoruz.
Automotive News Europe tarafından yayınlanan 30 Haziran 2019 tarihli ve Nick Gibbs imzalı yazıya göre, internet ortamı artık otomobil satışlarını da etkilemeye başlamış görünüyor.
Ford, önümüzdeki yıl satışa çıkması beklenen yeni elektrikli SUV aracını sadece on-line kanallardan satmayı planlıyor. Bu satışın önemli bir dönüm noktası olacağı konuşuluyor.
Benzer şekilde VW da yeni nesil elektrikli araçlar ailesinin satışıyla eş zamanlı kullanmaya başlayacağı yeni IT altyapısı ile on-line satışa geçerek bayi ve müşteri ilişkilerini ciddi ölçüde değiştirmeye aday.
PSA Grubu Başkanı Carlos Tavares, 2021 itibariyle grubun internet yoluyla otomobil satışlarını 100 binler düzeyine çıkarmak istediğini geçtiğimiz Şubat ayında açıkladı.
Avrupa pazarında satış yapan Hyundai’den BMW’ a, Dacia’ dan Volvo’ ya bir çok marka benzer planlarını basınla paylaşmış durumda.
Elbette otomotiv bayileri de boş durmuyor. Bu gelişme karşısında çeşitli hazırlıklar yapıyorlar. Örneğin İngiltere pazarında faaliyet gösteren bayilerin % 60 ının 2 yıl içinde on-line işlemlere hazır olacağı bekleniyor.
Otomobil alacak müşteriler ise zaten tüm araştırmalarını neredeyse tamamen internet ortamından yapmış olarak bayilere geliyorlar. Ford’ un Avrupa’da yaptığı araştırmaya göre müşteri satın alma sürecinde bayiye sadece 1.2 kez geliyor ve kararını veriyor.
Unutmamamız gereken bir gerçek var. Müşteri otomobilini on-line ortamdan alsa da aracını teslim alacağı en yakın bayiye gitmek durumunda. O zaman markalar için bu bayilere sadece aracı göndermekle iş bitmiyor. Aksine, yüksek teknolojiye sahip bir otomobil alan müşterinin marka ile sağlıklı ilişkisi ve bunun takibi için bayiler çok önemli bir adres.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar ilginç sonuçlara da ulaşmış durumda. Örneğin Toyota, Norveç pazarında yaptığı Aygo modelinin on-line satışlarında rakiplerinden ciddi oranda pazar payı almış. Keza, leasing esaslı finans modelinin bu satışlara büyük etki yaptığı biliniyor. Norveç’te, elektrikli otomobil satışlarındaki bireysel leasing çözümleri hızla büyüyor. İngiltere’de Mart ayı verileri, son 12 aylık bireysel satışların % 91 inin finans modelleri ile gerçekleştiğini gösteriyor. On-line satışlara ilginin artmasında finans modellerinin rolü büyük olacak.
Volvo’nun ingitere’de geçtiğimiz Nisan ayında başlattığı yeni on-line satış modeli ise müşteriye önce bayi seçimi yaptırıyor. Seçilen bayi üzerinden giderek özel finans çözümleri öneriyor ve e-imza ile işlem yapılıyor.
Yakın gelecekte, otomobil yerine ulaşım modellerinin satılacağını biliyoruz. Özellikle elektrikli ve otonom araçlar ile bu büyük değişim başlamak üzere. O zaman bayi geleceğini nasıl garanti edecek? Elektrikli araçların bakım giderleri ciddi ölçüde düşüyor. Bu durumda bayilerin satış sonrası gelirleri elektrikli araçlar ile ne kadar azalacak? Bayi teşkilatı nasıl ayakta kalacak?
İşte tüm bunlar gelecek için henüz yanıt bekliyor. O zaman, markaların şimdiden yeni gelir paylaşımı modelleri ile bayilerini geleceğe hazırlamaları gerekiyor. Örneğin VW tarafından Avrupa pazarında yeni uygulamaya alınan bayi sözleşme modeli, on-line satışlar için bir referans olabilir.

Değerli dostlarım,

5 Temmuz Cuma günü sabah karşı, ülkemizin otomotiv sanayisine büyük hizmeti olan, 23 yıl OSD Genel Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında emekliye ayrılan hepimizin duayeni sevgili Prof. Dr. Ercan TEZER hocamızı yitirdik. Benim de yıllarca otomotiv sektörümüzü geliştirmek için birlikte omuz omuza çalıştığım bu büyük otomotiv insanının katkılarını hiç bir zaman unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Ercan Hocam!

Gelecek yazılarımda buluşmak üzere esen kalın.

NOT : Yazılarımı Motor1.com sitesinden de takip edebilirsiniz.

ENGLISH VERSION

Hello Dear Friends,

I’m going to talk to you about something that will be of your interest this week. As you know, we do shopping mostly over internet. We go online to buy things frequently. From foods to holiday expenses, from travel to entertainment, etc.. But when it comes to buying cars, we persistently go to dealers’ physical sales areas, examine the car and buy it there.
According to an article published by Automotive News Europe dated June 30th, 2019 by Nick Gibbs, the internet environment now appears to be affecting car sales as well.
Ford plans to sell its new electric SUV vehicle, which is expected to go on sale next year, only through on-line channels. This sale would be a significant milestone.
Similarly, VW is set to seriously change dealer and customer relations by going on-line with the new IT infrastructure. This will start to use simultaneously with the launch of the next generation electric vehicles line-up.
Carlos Tavares, chairman of PSA Group, announced last February that as of 2021, the group wants to increase car sales through internet to 100 thousand per year.
Several brands from Hyundai to BMW, Dacia to Volvo,selling in the European market have shared their similar plans with the press accordingly.
Of course, Automotive Dealers don’t stop either.  They are taking various steps to keep up with this development. For example, 60% of dealers operating in UK market are expected to get ready for on-line transactions within 2 years.
Customers who are going to buy cars are less and less visiting dealers as they have already done all their research almost entirely in internet. According to Ford’s research in Europe, the customer comes to the dealer only 1.2 times during the purchase process and makes his decision.
There is a truth we must not forget. Although the customer buys the car from on-line environment, he has to go to the nearest dealer where he will take delivery of his vehicle. Then the business doesn’t end with just sending the vehicle to these dealers for brands. On contrary, a healthy relationship between a brand and high-tech car-buying customer emphasises the existence of a dealership..
Recent surveys have also reached interesting results. Toyota, for example, has taken a significant market share from its competitors in on-line sales of its Aygo model in Norwegian market. Also, the leasing-based finance model is known to have a big impact on these sales. In Norway, individual leasing solutions in electric car sales are growing rapidly. In UK, March data shows that 91% of the last 12 months of individual sales have been through financial models. The role of financial models in increasing numbers by on-line sales will be huge.
Volvo’s new on-line sales model, launched last April in UK, allows customers to choose dealers first. Volvo increasingly proposes private finance solutions through selected dealers trading with e-signatures.
We know that in the near future, mobility models will be sold instead of cars. This major change is about to begin, especially with electric and autonomous vehicles. Then how will the dealer guarantee its future? The maintenance costs of electric vehicles are falling dramatically. In this case, how much will dealers’ aftersales revenues decrease with electric vehicles?  How will the dealer organisation survive?
All of this is yet to be answered for the future. Then, brands already need to prepare their dealers with new revenue-sharing models. For example, the dealer contract model, newly implemented by VW in the European market, may be treated as a reference for on-line sales.

My dear friends,

Early in the morning of last Friday, Prof. Dr. Ercan TEZER, who was retired in 2015 as a prominent name in our automotive industry after 23 years of serving as Secretary General of OSD has passed away. We will never forget his valuable contributions to our automotive sector as great automotive person, I have previledge as having worked shoulder to shoulder with him for years to develop automotive industry. He will always be alive in our minds with full respect.

See you in my next articles,

PS. You may also follow my articles on motor1.com