Covid-19 Salgınına Karşı Hastalarımıza Güncel, Bilimsel ve Pratik Bilgiler 2

125
Görüntüleme

Yazar: Prof. Dr. Ali Serdar Fak

Kinin / hidroksikinin içeren ilaçların Covid-19 hastalığını önleyici etkisi var mı?

Dün itibarı ile sosyal medyada bu ilacın Covid-19 hastalığını önlediği haberleri paylaşıldı.

Bilimsel olarak bu yönde bir kabul yoktur. Gerek uluslararası sağlık kuruluşları gerekse ülkemiz ve dünyadaki üniversiteler bu ilacın Covid-19 hastalığını önlediğine ilişkin herhangi bir görüş veya bildiri yayınlamış değildir. A.B.D başta olmak üzere bu amaçla klinik araştırmalar YENİ başlamıştır. Bu araştırmalar sonuçlanmadan bu ilacı koruyucu / önleyici amaçla kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz.

 Bu yazı 21.03.2020 tarihi ile günceldir.

Sağlıklı günler dilerim, saygılarımla,

Dr. Ali Serdar Fak

www.aliserdarfak.com