Honda Türkiye’deki üretimini 2021 yılında sonlandırıyor

Yazar: İbrahim Aybar

193
Görüntüleme

Honda Türkiye Üretimi Hakkındaki Yeni Açıklama Üzerine / My Thoughts On Recent Announcement About Honda Production In Turkey

(English Version is Below)

Değerli Dostlarım,

Bu sabah Honda Yönetimi bir açıklama yaptı. Buna göre Honda Türkiye’deki üretimini 2021 yılında sonlandırıyor.
Aslında bu açıklama bizler için sürpriz değil. 23 Şubat 2019 tarihli yazımı okuyan dostlarım hatırlayacaktır. Honda bu gelinen noktayı 19 Şubat 2019 tarihli ilk açıklamasında ima etmişti. Geçtiğimiz Şubat başında Japonya ve İngiltere arasında yürürlüğe giren yeni ekonomik işbirliği anlaşmasının bu karara önemli bir etkisi oldu. Anlaşma; Japonya’da üretilen otomobillerin İngiltere’ye ithalindeki %10 gümrük vergisini 10 yıl içinde kaldırıyor. Bu da Honda’nın AB pazarı ve İngiltere için Japonya’da yapacağı üretimi daha rekabetçi kılıyor. Honda’nın yılda toplam 18 milyon otomobil satılan Avrupa pazarlarında 2018 yılı içinde sadece 136,191 adet otomobil satabildiğini düşünürseniz Japonya’daki tesislerinden bu pazarı daha rekabetçi fiyatlarla besleme kararını rasyonel olarak görebilirsiniz.
Öte yandan Honda, yeni üretim politikasını elektrik motorlu araçlar yönünde oluşturma kararı aldı. Öyle ki 2030 dan itibaren üretiminin 2/3 ü elektrik enerjisi kullanan otomobiller olacak.

Bütün bu gelişmeler karşısında, 1997 den beri ülkemizde üretim yapan Honda Gebze tesisinin 2021 den sonra durumu ne olacak? Yıllık 50,000 adet otomobil üretim kapasitesi, 770 nitelikli mühendis ve işçi kadrosu, 2018 yılında yaptığı 38,000 adetlik Honda Civic Sedan üretimi ile otomotiv sanayimizin ve ihracatımızın önemli bir merkezi 2012 den sonra tamamen devreden mi çıkacak?

Değerli Dostlarım, burada çok önemli bir çağrı yapıyorum :

Madem ki Elektrik Enerjisi kullanacak yerli ve milli bir C segment SUV bir otomobili 2022 yılı itibariyle yapmaya çalışıyoruz, gelin bu gelişmeyi bir fırsat bilerek Honda yetkilileriyle anlaşalım. Böylece;
1. Honda’nın yeni dönem üretim politikasının da desteği ile milli ve yerli elektrikli otomobilimiz için onların hazır Gebze tesisini kullanabiliriz. Böylece sıfırdan bir Greenfield yatırım maliyetinden kurtuluruz.
2. Tesiste hazır ve kalifiye 770 mühendis ve işçimizin hazır iş gücünü kullanırız.
3. En önemlisi; ihracat pazarı olarak Avrupa’da mevcut yıllık 150 bine yakın pazar potansiyeline yerli ve milli otomobilimizi dahil ederiz.
4. Böylece Honda’nın hem Türkiye, hem de Avrupa satış ve servis teşkilatını yeni yatırım maliyetine girmeden kullanma şansı yakalarız.

Değerli Dostlarım,

Bakınız, Fransız PSA Grubu Mart 2017 de Opel’ i 2.2 Milyar € bedelle satın aldı. Böylece Opel’in Avrupa’daki yılda 1,5 milyon satışı olan teşkilatını, üretim ve Ar- Ge merkezlerini, pazar potansiyelini eline geçirdi. Biz bunu yapamaz mıydık? Elbette yapabilirdik. Bu fırsatı ülke olarak kaçırdık. Şimdi önümüzde Honda Türkiye tesisi ile ilgili fırsat var. Bunu kaçırmayalım lütfen.

Gelecek yazılarımda görüşmek üzere,

ENGLISH VERSION

Dear Friends,

This morning, the Honda administration announced that Honda ends its production in Turkey by 2021.
In fact, this statement is no surprise to us. Those who read my article on February 23, 2019 will remember,  Honda implied this point in its first statement dated 19 February 2019. The New Economic Cooperation Agreement, which came into force between Japan and Britain at the beginning of February, had a significant impact on this decision.  The agreement removes 10% customs duty on imported cars produced in Japan to UK within 10 years. This makes Honda’s production in Japan more competitive for UK. Bearing in mind that Honda can sell only 136,191 cars in 2018 for European markets where 18 million cars are sold annually, we may understand the decision to feed European market at more competitive prices from its facilities in Japan.
On the other hand, Honda has deployed a new production policy in favour of electric motor vehicles. So much so that from 2030, two-thirds of the production will be electric cars.

In the light of all these developments, what will be the situation after 2021 of Honda Gebze plant which has been manufacturing in our country since 1997?  With its annual production capacity of 50,000 units, 770 qualified engineers and workers, and the production of 38,000 Honda Civic Sedan in 2018, will an important center of our automotive industry and exports be completely knocked out after 2012?

Dear friends, here are my a very important call :

Since we are trying to make a domestic and National C segment SUV car by 2022, let’s deal with Honda Management. By doing so ;
1. With the support of Honda’s new era production policy, we can use their ready Gebze facility for our national and domestic electric car. So we may eliminate the cost of a greenfield investment from scratch.
2. We may use the ready and qualified 770 engineers and workers ‘ ready work force at this facility.
3. Most importantly, we may introduce our domestic and national car to export market, with nearly 150 thousand annual potential in Europe.
4. Thus, we have the opportunity to use Honda’s sales and service organization both in Turkey and in Europe without facing the new investment cost.

My Dear Friends,

French PSA Group bought Opel at a price of 2.2 billion euros in March 2017. By acquiring Opel’s organization, which has 1.5 million sales per year in Europe, PSA has taken over production and R & D centers and market potential. Couldn’t we have done that? Of course we could. We missed this opportunity as a country. Now we have the opportunity to have a Honda Turkey facility in front of us. Let’s not miss this, please.

See you in my next articles.