Honda’nın Gebze Fabrikası’ndaki Üretimi 2021 Yılında Durduracağı Açıklaması İle İlgili Değerlendirme.

431
Görüntüleme

Yazar: İbrahim Aybar
(English Version is below)

Değerli Dostlarım,

19 Şubat 2019 tarihinde Honda’ nın Türkiye üretimini 2021 yılında durdurma kararını öğrendik. Bu karar ülkemizde sektörle ilgili herkes için sürpriz oldu.
Kararın gerekçesi; Honda’nın uzak doğu fabrikalarına üretimi kaydırma ve elektrik enerjisi kullanan yeni nesil otomobillere yoğunlaşma olarak açıklandı.
Bu haberi uluslararası basında da takip ettim. Honda’nın bu kararı neden aldığı ile ilgili daha fazla detaya elbette ihtiyaç var. Ancak, eldeki bulgulara göre aşağıdaki gelişmeler bu karar üzerinde etkili olmuş görünüyor:

1. 1997 yılında üretime başlayan Honda Türkiye üretim tesisleri, 2008 yılından itibaren yıllık 50 bin adet üretim kapasitesi ile faaliyette bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 38,000 araç üretimi yapıldı.
2. Geçen yıl bu fabrikanın üretimi olan 23,800 Civic Sedan otomobil ülkemizde satılmıştı. Bildiğiniz gibi 2018 yılında ülkemizdeki toplam otomobil satışları 2017 yılına oranla %33 daraldı. Buna mukabil Honda, yerli ürettiği bu yeni Civic Sedan modeli sayesinde 2017 yılına göre toplam satışlarını artıran marka olarak dikkat çekti. Ancak 2019 yılı ülkemizde hiç bir marka için iyi başlamadı. Honda da 2018 Ocak ayına oranla % 40 daralma yaşadı. 2019 yılı boyunca da satışlarda düşmenin devamı öngörülüyor.
3. Honda’nın Avrupa satışları parlak değil. 2018 yılında tüm modelleriyle sadece 136,191 adet satabildi. Yani, aynı şekilde 2021 yılında kapatılacağı söylenen 150 bin kapasiteli İngiltere’deki fabrikasında ürettiği Civic HB modeli, verimlilik için gereken satışa ulaşamadı.
4. Anlaşıldığı kadarıyla, İngiltere ile Japonya arasında 1 Şubat 2019 da yürürlüğe giren ekonomik ortaklık anlaşmasına göre, Japonya menşeli otomobillerin İngiltere’ ye ithalinde uygulanan %10 luk gümrük vergisi 10 yıl içinde sıfırlanacak. Bu durum, Japonya menşeli otomobillerin İngiltere’deki üretime göre daha az maliyetle ithalini sağlayacak. Honda’nın aldığı kararda bu anlaşmanın etkili olduğu açık.
5. Artık herkesin kabul ettiği bir gerçek şu: Üretim hatları giderek daha çok sayıda elektrik motorlu otomobillerin üretimine geçiyor. Honda , 2030 yılı itibariyle satışlarının üçte ikisini elektrik motorlu araçlara dönüştürme hedefinin bu kararı desteklediğini açıkladı.

Kısaca, Honda’nın Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını 2021 yılında kapatma kararının altında bu nedenler bulunuyor. Tabi Türkiye ‘deki fabrikanın da bu karardan etkilenecek olması çok olumsuz bir gelişme olacak. Her şeyden önce 770 nitelikli Türk işçi ve mühendisinin çalıştığı bu fabrika önemli bir iş gücü sağlıyor. Honda yan sanayimizden diğer yerli üreticiler seviyesinde yararlanmıyor olsa da Gebze’ deki fabrikada yapılan üretim ve Ar – ge çalışmaları, lojistik ve dağıtım faaliyeti , ihracat geliri ile ekonomimize önemli değer katıyor.

1997 den bu yana ülkemize gelip doğrudan yatırım yaparak üretime geçen yeni bir otomotiv markası yokken, bu
markaları cezbetmek için yoğun uğraş verilirken, Honda’nın bu kararı gerçekten üzücü. Umarız ve dileriz ki başka yerli üretim yapan global markaları bu karar etkilemez.

Ancak, yine de bunu fırsata çevirme imkanı da olabilir bence. Avrupa satışlarını karşılayacak şekilde ülkemizdeki fabrikaya Civic HB modelinin üretimi verilerek İngiltere’ye göre çok daha düşük maliyette üretim yapılabilir. Ülkemizdeki fabrikanın kapasitesi buna göre artırılabilir. Cazip teşviklerle kapasite artışının maliyeti asgariye inebilir.

Ayrıca, ülkemiz 2010 – 2012 yılları arasında Elektrik Enerjisi kullanan Renault Fluence ZE modeli üretimi ile tanıştı. Bu teknolojiyi bilen, üreten kadrolar oluştu. Ne yazık ki o yıllarda yeterince ülkemizde satış yapılamadı. Ama şimdi Avrupa pazarlarında elektrikli otomobillerin ciddi satış adetleri geliyor. Ülkemizde de durum 10 yıl öncesi gibi değil. Zaman içinde Gebze fabrikası elektrikli bir Honda modelinin üretimi için kolayca adapte olabilir.

Ülkemizde üretilen her bir otomobilin, Avrupa’ da aynı otomobilin üretim maliyetine oranla 1000 – 1200 € ucuza çıkabildiğini gördük. O halde ,Honda Gebze Fabrikası’ nın hem Honda’ ya, hem de ülkemize yeni fırsatlar vereceğini anlatmalıyız. Dolayısıyla bu kararın yeniden gözden geçirilmesi bence yararlı olacaktır .

Gelecek yazılarımda buluşmak üzere,

NOT : Yazılarımı motor1.com sitesinden de takip edebilirsiniz.

ENGLISH VERSION

Dear Friends,

On 19 February 2019, we all learned Honda’s decision to halt Turkish production in 2021. This decision was a surprise for everyone who deals with this sector in Turkey.
The reason for the decision was explained as production shift to Far East factories and Honda’ s focus on new generation cars using electric power.
I also followed this news in the international press as much as in detail. Of course, we all need more details on why Honda took this decision. Based on findings at hand, the following factors seem to have been effective on this decision.:

1. Honda Turkey production plant which started production in 1997, operates with an annual production capacity of 50 thousand units since 2008. About 38,000 vehicles were produced last year.
2. Last year, locally produced 23,800 Civic sedan cars were sold in our country. As known, local car sales in 2018 slumped by 33% compared to 2017.On contrary, thanks to this new Civic sedan model, which is produced locally, Honda has attracted attention as a brand that increases its total sales compared to 2017.  However, the year 2019 did not start well for any brand in our country. Honda was also affected by 40% shrinkage compared to January 2018. Sales continue to decline during this year, as forecasted.
3. Honda’s European sales were not bright In 2018 as well, The brand was able to sell only 136,191 units with all models. In other words, the civic HB model produced in its UK factory with a capacity of 150,000, which is said to be shut down in 2021, could not reach the sale required for efficiency.
4. According to the economic partnership agreement between UK and Japan, which came into force on 1 February 2019, the 10% customs duty on imports of Japanese cars to UK will be eliminated in 10 years time. This will ensure that Japanese cars are imported at a lower cost compared to their UK production. It is clear that this agreement is effective on Honda’s decision.
5. The fact that the production lines are increasingly becoming more and more producing electric motor cars. Honda has announced that it supports the goal of converting two-thirds of its sales to electric motor vehicles by 2030.

In short, Honda’s decision to halt its production in Turkey by 2021 stemmed from these reasons. First of all, this factory where 770 qualified Turkish workers and engineers work provides an important workforce. Although Honda does not benefit from our suppliers industry at the level of other domestic manufacturers, production and R & D activities at the factory in Gebze , logistics and distribution activities, export revenues and our economy adds significant value.

Since 1997, there is no new automotive brand that comes to our country and invests directly on local production. Despite intense efforts being made to attract brands, Honda’s decision is truly regrettable.  We hope and wish that global brands that produce other local products will not be affected by this decision.

However, I think it might be possible to turn this into an opportunity. In order to meet European sales, the production of the civic HB model can locally be made at a much lower cost compared to the UK.. Capacity of Gebze factory can be increased accordingly. With attractive incentives, the cost of capacity increase would be reduced to a minimum.

On the other hand, our country has introduced the production of Renault Fluence ZE model which consumes electrical energy in last decade. A know-how was, acquired by this production with qualified workforce. Unfortunately, in those years enough sales could not be made in local market..But currently, sales of electric cars are booming in European Markets. The situation in our local market is not like the one 10 years ago. as well. Over time Gebze plant can easily adapt to the production of an electric Honda model.

We have seen that every car produced in our country can provide 1000 – 1200 euros of productivity compared to the production cost of the same car in Europe. Then we have to convince Honda that Gebze factory may offer new opportunities. Hence, I think it would be useful to reconsider this decision .

See you soon in my next articles,

Note : You may also follow my articles on motor1.com .