Merkezi Sinir Sistemi ve Omurga Sistemi Nedir?

18573
Görüntüleme
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

Yazar: Murat İmer
Kaynak: www.drmuratimer.com

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik denen iki ana yapıdan oluşur. Her iki yapı da insan embriyosunun gelişimi sırasında aynı dokulardan ve yakın zamanlarda meydana gelirler. Merkezi sinir sistemi sayesinde hareket eder, hisseder, tat alır ve görürüz. Kendimizi korumak amacıyla istem dışı yapılan ani hareketler ki buna refleks denir; organlarımızın çalışmasını, konuşmamızı sağlayan, dışkı ve idrar yapmamızı kontrol eden ve daha bir çok hayati fonksiyonlarımızı yöneten bir düzenler birliğidir.Beynimiz, organlara göndereceği emirleri, beyin ve omurilikten çıkan sinirler yardımıyla gönderir. Aynı zamanda gelen sinyal ve uyarıları da omurilik ve beyne gelen sinirler yardımıyla algılar.

Bu haliyle merkezi sinir sistemini bir elektrik devresine benzetebiliriz. Devrenin herhangi bir yerinde olan kesinti, yani sinirlerde meydana gelebilecek bir zedelenme, uyarıların alınamaması ve emirlerin iletilememesi anlamına gelmektedir. Bu omurilik zedelenmelerinde veya sinirlerin tam işlev yapamadığı durumlarda da aynıdır. Bozukluk veya işlev kaybı hangi düzeyde ise onun altındaki seviyelerde hareket ve duyu kaybı oluşacaktır. Sinir hücreleri gelişimlerini bizler henüz anne karnındayken tamamlarlar ve ölen, zedelenen bir sinir hücresinin yerine yenisi gelmez. Bu yüzden beynimiz kafatasımızın, omuriliğimiz de omurilik kanalının içinde hem vücudun diğer organlarından hem de dış ortamdan ayrılmış ve korunmuş bir konumdadır. Merkezi sinir sistemi sadece kemik yapılarla korunmaz. Kendi etrafında zarlar da bulunur. Böylece beyin ve omurilik kapalı bir kılıf içine alınır. Bu kılıf içerisinde bu organlara uygun bir ortam sağlayan BOS (beyin-omurilik sıvısı) bulunur. Tüm bu sistem sayesinde merkezi sinir sistemi hem darbeler hem de dışarıdan bulaşabilecek mikrop ve zararlı maddelere karşı korunmuş olur.

Omurga Sistemi

Omurga Sistemimiz, başlıca omur adı verilen 33 kemikten, bu yapılara yapışan adalelerden ve bağ dokusundan meydana gelmektedir. Omurgamızın iki temel işlevi vardır; 1. Kaslarımıza yapışma yeri meydana getirerek vücudumuzun dik durmasını sağlamak 2. Omuriliğin korunması için bir kemik muhafaza meydana getirmek.