Sürücüsüz Otomobiller AB Komisyonu Gündeminde / Autonomous Cars Are In EU Agenda

183
Görüntüleme

Yazar: İbrahim Aybar

Değerli Dostlarım,

21 Ocak 2019 tarihinde TÜSİAD, yeni bir AB bülteni yayınladı. Bülten, AB Komisyonu’nun 15 ocak 2019 tarihinde sürücüsüz Otomobiller ile ilgili kritik bir raporu kabul ettiğini duyuruyordu.
Bu rapor, aşağıdaki konuların altını çiziyor;
1. AB yasal düzenlemeleri; otonom ulaşım ile ilgili olarak kısa mesafeli deniz ulaşımı, iç denizlerde kullanılan gemiler, dronlar ve hafif raylı ulaşım dahil tüm ulaşım biçimlerini kapsamalıdır.
2. Uluslararası standartlara ait çalışmalar, yol güvenliğini ve sınır ötesi araç kullanımını da kapsayacak şekilde, ülkeler arası koordinasyon ile yürütülmelidir.
3. Sürücüsüz araçlar, kaza incelemelerinin sağlıklı yapılabilmesi ve sorumlusunun belirlenmesine destek olacak uygun kayıt cihazlarıyla donatılmalıdır.
4. AB vatandaşlarının sürücüsüz araçlara güveninin artması amacıyla, otonom taşımacılık alanında veri güvenliği ve etik konuları kapsayan hususlar gecikmeden ortaya konmalıdır.
5. Sürücüsüz araçlar, engelli insanların da erişimine imkan verecek özellikte olmalıdır.

Avrupa Birliği ülkelerinde, sürücüsüz araçların 2030 yılından itibaren yollarda olması bekleniyor. 2017 istatistikleri, AB ülkelerinde kara yolu trafik kazalarının % 95 inde insan hatasının olduğunu gösteriyor. Sürücüsüz araçlar ile bu oranın ve trafik kazalarının ciddi şekilde azalacağı beklentisi var. Bunun yanı sıra digital teknolojiler sayesinde trafikte daha çevreye duyarlı bir ulaşım söz konusu olacak. Ancak, o günlere gelirken aşağıdaki hususların netleşmesi gerekli görünüyor :
Yol Güvenliği : Sürücüsüz araçlar , diğer sürücüsü olan araçlar ve yayalarla aynı trafik ortamını paylaşacaklar.O nedenle yol güvenliğine dair trafik kurallarının AB düzeyinde birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.
Sorumluluk : Sürücüsüz araçlarda sürüş sorumluluğu insanın yerini alan digital teknolojilere geçiyor. O halde, AB mevzuatının da trafik kazası olması durumunda sorumluluğun kime ait olduğunu belirleyecek nitelikte olması gerekiyor.
Verilerin İşlenmesi : Veri güvenliği ile ilgili AB mevzuatı otonom ulaşım için de geçerli durumda. Ancak sürücüsüz araçların ve bu araçlarla yapılan ulaşımın siber saldırılardan korunmasına yönelik standartların geliştirilmesi gerekiyor.
Etik Konular : Sürücüsüz araçların, insana saygılı davranmaları için yapay zeka konusunda yeni düzenlemelere gerek duyuluyor.
Altyapı : Otonom ulaşıma uygun fiziki ve teknolojik altyapı yatırımları gerekiyor.

Değerli dostlarım,

Açık olan şu ki sürücüsüz araçlar günlük hayatımıza er geç girecek. AB Komisyonu da, ilgililere ev ödevlerini verdiğine göre işe girişmek için biz ne yapıyoruz? Kendimize bu soruyu sormakta gecikmeyiz umarım.

Hepinize iyi haftalar diliyorum.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190110STO23102/self-driving-cars-in-the-
eu-from-science-fiction-to-reality

NOT : Yazılarımı motor1.com dergisinden de takip edebilirsiniz.

ENGLISH VERSION

My Dear Friends,

On January 21, 2019, TÜSIAD issued a new EU newsletter which mentions that the EU Commission had adopted a critical report about autonomous cars on January 15, 2019.
This report highlights the followings;
1. EU legislation should cover all transport modes, including short-distance maritime transport, domestic maritime means, drones and light rail hauling, in relation to autonomous transport.
2. Studies of international standards should be carried out by cross-country coordination, including road safety and cross-border driving.
3. Drivers must be equipped with appropriate recording devices to support the health and safety aspects of accident investigation.
4. In order to increase the confidence of EU citizens in autonomous vehicles, issues related to data security and Ethics in autonomous transport should be put in place without delay.
5. Autonomous vehicles should be accessible to disable citizens.

In European Union countries, autonomous cars are expected to be visible on the road by 2030. The 2017 statistics point out that 95% of road traffic accidents in EU countries are human error. This ratio and traffic accidents will be extremely reduced by autonomous vehicles, as expected. In addition, digital technologies will make traffic more environmental. However, on the way to those days, the following issues are set to be clarified :
Road safety : Autonomous vehicles , vehicles with other drivers and pedestrians will share the same traffic environment. Therefore, road safety related traffic rules need to be harmonized at EU level.
Responsibility : Driver’s responsibility is going to be replaced by digital technologies in autonomous vehicles. In that case, the EU legislation should be in a position to determine who is responsible for the accident.
Processing of data : EU legislation on data security is also valid for autonomous transport. However, standards to protect autonomous vehicles and to prevent interference by cyber attacks need to be improved.
Ethical issues : Autonomous cars need new regulations on artificial intelligence to treat people with respect.
Infrastructure : Physical and technological infrastructure investments suitable for autonomous transportation are the must!

My dear friends,

Apparently the vehicles without drivers will be in our daily life sooner or later. Since the EU Commission has given homework to parties concerned, what are we doing to take part the job? I hope we’re not too late to ask ourselves that question.

Have a good week!

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190110STO23102/self-driving-cars-in-the-
eu-from-science-fiction-to-reality

PS. You may also follow my articles at motor1.com.