Torba Yasa Otomotiv Satışlarında Çare Olabilir mi?

154
Görüntüleme

20 maddelik yeni Torba Yasa Otomotiv Satışlarında Çare Olabilir mi?/ Would the New Omnibus Law Constitute a Remedy in Auto Sales?

Değerli dostlarım,

Yazılarımı takip eden dostlar hatırlayacaktır. 6 Mayıs 2019 tarihli yazımda, otomotiv satışlarındaki hızlı daralmayı yorumlamış ve hurda uygulamasında revizyon ihtiyacından bahsetmiştim.
Geçtiğimiz Cuma günü TBMM’ye 20 maddelik yeni bir Torba Yasa Teklifi sunuldu. Bu teklifte yer alan 16. maddenin aşağıda yer alan gerekçesi hepimizi ümitlendirdi:
16.Madde: Bu Madde ile, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Görüldüğü gibi; ÖTV için esas alınacak matraha göre indirilecek ÖTV miktarı üst sınırı 15,000 TL ye yükseltiliyor. Bir başka deyişle hurda uygulamasında ÖTV indirimi %50 oranında artırılıyor.
Eğer bu yeni ÖTV oranı ülkemizde en çok satılan yerli otomobil fiyatlarına bire bir yansıtılabilirse önemli bir indirim sağlanmış olacak. Örneğin, Clio Joy 1.2 modeli fiyatında %17 , Megane Sedan 1.6 Joy fiyatında %12 indirim olacak.
Aynı şekilde Fiat Egea Easy 1.4 modelinin fiyatında %16, Fiat Egea Lounge Plus 1.6 fiyatında ise %11 indirim olacak. Yine ülkemizde üretilen Toyota Corolla Hybrid modeli ile Honda Civic Sedan Elegance 1.6 fiyatı %10 ucuzlayacak.
Umarım burada otomobil fiyat matrahına göre yapılan sınıflandırmaya da dikkat edilir. Zira artık 70 bin TL fiyat sınırı altında otomobil neredeyse yok. Torba Yasa’da teklif edilen yeni ÖTV indirimi için, ülkemizdeki tüm yerli otomobil modellerini de kapsayacak şekilde, sadece motor silindir hacmi 1,6 lt ve altı otomobillerin güncel fiyatları dikkate alınır umarım.
Böyle olursa bakınız nasıl satışlara destek olur, anlatayım:
2009 yılında ben Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ( ODD ) Yönetim Kurulu Başkanı iken yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte 14 değerli akademisyen dostumuza ODD adına ” Önümüzdeki 10 Yıllık Perspektifte Otomotiv Ticaretinin Yol Haritası ” başlıklı bir bilimsel kitap hazırlattık. Bu kitapta da bilimsel olarak otomotiv ürünlerinin fiyat esnekliği çıkarıldı. Kısa dönemde % 10 luk bir fiyat indiriminin 1.96 kat, uzun dönemde ise 4.58 kat satış artıracağı ortaya kondu. Nitekim, kitabın yayınlandığı yıl da ÖTV indirimi ile otomobil fiyatları 16 Mart – 15 Haziran 2009 döneminde %13,9 ucuzlamış, buna mukabil satışlar aynı dönemde % 30 artmıştı.
İşte çözüm burada. Eğer bu örnek dikkate alınırsa 2003 yılından bu yana en kötü satış performansı yaşayan sektör nefes almaya başlar. Onun için lütfen dikkat ; günümüzde geçerli olan satış fiyatlarını göz önüne alalım ve matrah sınırlamasıyla ümitleri söndürmeyelim.

Gelecek yazılarımda görüşmek üzere,

ENGLISH VERSION

Dear friends,

Friends who follow my articles will remember well that on May 6, 2019, I commented on the strong decline in auto sales and talked about the need for revisions in the scrap application.
Last Friday, a new Draft for Omnibus Law of 20 articles was submitted to parliament. In this draft, the article 16 below has made us all upbeat for near future:
Article 16 : By this article, under temporary Article 1 of Law No. 7103, it is aimed to increase the reduction in special consumption tax accrued in the first acquisition of a new vehicle of the same type, depending on the issuance or removal of vehicles of 16 years and older cars, panels, buses, minibuses, trucks, trucks, trailers and trailers, from 10,000 Turkish liras to 15,000 Turkish Liras
As you can see, the amount of SCT to be deducted will be increased by 50% in scrap application.
If this new rate of SCT reduction can be reflected one-on-one at the most sold domestic car prices in our country, an important discount will apparently be provided. For example, the price of the Clio joy 1.2 model will be 17%, and the price of the Megane Sedan 1.6 Joy will be 12% discounted..
Likewise, the Fiat Egea Easy 1.4 will be 16%, the Fiat Egea Lounge Plus 1.6 will be 11% and the Honda Civic Sedan Elegance 1.6 will be 10% cheaper . Similarly, the new Toyota Corolla Hybrid model will also be 10% cheaper.
I hope here the classification made according to the price of each car is being reviewed. Because almost none of car in local market is under the price limit of 70 thousand TL. For the new SCT reduction offered in Draft Omnibus Law, I hope all domestic car models in our country will be taken into account by considering the current prices of the engine volume 1,6 LT and below.
If that happens, I’ll tell you how to support sales:
In 2009, while I was the chairman of the Board of Automotive Distributors Association ( ODD), the 14 distinguished academicians have prepared a scientific book entitled “Road Map of Automotive Trade in the next 10 years perspective” on behalf of ODD. In this book, the price elasticity of automotive products was put forward scientifically. A price cut of 10% gives 1.96 times increase in short term sales and 4.58 times increase in long term sales respectively. As a matter of fact, the Government has enacted a tax incentive in the year the book was published. Then what happened accordingly that the price of automobiles decreased by 13.9% between 16 March and 15 June 2009 and sales increased by 30% .
Here is the solution .If this example is taken into account, the sector that has been experiencing the worst sales performance since 2003 starts to breathe. Please pay attention to the current selling prices and let’s not lose hope by sticking to limitation of car price.

See you in my next articles,