Ülkemizde Ocak 2019 Otomotiv Satışlarının Düşündürdükleri

533
Görüntüleme

Yazar: İbrahim Aybar

Merhaba değerli Dostlarım,

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak 2019 iç pazar satış rakamlarını açıkladı. Sonuçlar geçen yılın ocak ayına göre % 59 daralma gösteriyor. Bu çöküş bana 2002 yılının Ocak ayı satışlarını hatırlattı. O tarihlerde, ÖTV ve KDV teşvikleri gibi destek yoktu. Tüm markalar toplam 1,700 adet kadar satış yapabilmişlerdi. Elbette karşımızda o kadar karanlık bir tablo yok.İç pazar 2002 ye göre 10 katı yukarıda. Kişi başı milli gelirimiz çok daha yüksek. Ancak bu yıl başında aldığımız sonuçlar, bizlere 2018 yılını mumla aratacak görünüyor.

Dilerseniz bir de otomotiv ihracatına bakalım. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Otomotiv ihracatında geçen yılın Ocak ayına göre %1.95 artış olduğunu duyurdu. İhracatın yaklaşık % 80 ini AB ülkelerine yapıyoruz. Dünyanın diğer bölgelerine olan otomotiv ihracatımız düşerken AB ülkelerine olan ihracatı % 9 artırdık. Dolayısıyla toplam ihracatımız artış gösterdi.

Peki otomotiv sanayimizin ana ihracat kapısı AB pazarında durum ne? ACEA raporuna göre 2018 yılında AB ülkelerinde bir yıl öncesine göre otomotiv satışları ancak % 0.1 kadar arttı. Ama dikkatinizi çekmek istediğim konu şu: AB ülkelerinde otomotiv pazarı 2018 yılının son 4 ayında üst üste daralıyor. Daha önceki yazılarımda değindiğim gibi, Eylül 2018 içinde yürürlüğe giren WLTP standartları bu daralmayı başlattı. Otomotiv sanayi kuruluşlarının bu standartlara uyumu tamamlanana kadar da daralma sürecek görünüyor. Otomotiv ihracatımızın lokomotif pazarı AB ülkelerindeki gelişmeler ve ülkemizdeki tablo, otomotiv sanayimizin 2019 yılını kolay geçirmeyeceğinin habercisi.

Peki ne yapılması gerekiyor? Hem iç pazarda tekrar en az 1 milyon satış yapan yıllara dönmek, hem de ihracatta sürdürülebilirlik için aslında formül belli. Öncelikle 2019 yılı boyunca ülkemizde otomotiv satışlarının daha da düşmemesi için araç fiyatları üzerinde 31 Mart 2019 a kadar uygulanan vergi indirimleri devam etmeli.
Kalıcı çözüm için ise, önceki yazılarımda yaptığım hatırlatmayı tekrar edeyim :

  • Üretim bazlı ekonomik büyüme ile kişi başı milli gelirimizi 16 bin $ üzerine çıkarmalıyız. Çünkü ülkemizde B segment otomobilin baz model fiyatı bu mertebede.
  • Yeni uluslararası doğrudan yatırımcıların ülkemize gelmelerini hızlandırmalıyız. Hukuk güvenliği ve rekabetçi yatırım ortamı gibi onların en çok önemsediği konularda eksiğimiz olmamalı.

Değerli dostlarım,

Emin olun, ne yapacağımız konusunda hem fikir isek yolumuz o kadar da uzun değil. Kolaylıklar diliyorum.

(English version is below)

Dear friends,

The Automotive Distributors Association (ODD) recently announced January 2019 domestic market sales figures in Turkey. It shows a 59% shrinkage compared to January of last year. This slump reminded me of January 2002 sales. At that time, there was no support such as OTV and VAT incentives. All brands could have sold 1,700 units only. Of course, we don’t have a painting that dark in these days The domestic market is 10 times higher than in 2002. Our national income per capita is much higher. However, these results we received at the beginning of this year seem to make us look for 2018 with candles.

If you wish, let’s look at automotive exports. Turkey Exporters Assembly (TIM) announced that automotive exports in January is 1.95% above January 2018. EU countries have 80 % share in total export volume. Amid slump in automotive exports to other regions, we increased exports to EU countries by 9% which make our total exports increase.

What is the current situation in the EU market? According to the ACEA report, automotive sales in EU countries increased only by 0.1% on year on year basis. But let us bear on mind that the automotive market in EU countries has been shrinking over the last four months . As I mentioned in my previous articles, the WLTP standards, which came into force in September 2018 has triggered this shrinkage . It seems the automotive industry will continue to shrink until the alignment of these standards is complete. These developments in EU countries and our local market give clear message that our automotive industry will not spend easy year in 2019 .

Well, what needs to be done? Back to the years that make at least 1 million sales again in the domestic market, and formula for sustainability in exports are of the needs of course. First of all, tax reductions applied on vehicle prices until March 31, 2019 should continue for sake of avoiding further shrinkage in this year.
For a permanent solution, let me repeat the reminder I made in my previous articles:

. With production-based economic growth, we must increase our national income per capita up to $ 16,000. and above.
B segment of the car price of the base model is about at this price.

. We must accelerate the arrival of new international direct investors to our country. We should not be lacking in matters they care most about, such as legal assurance and competitive investment environment.

My dear friends,

I assure you, if we agree on what we’re going to do, our way is not that long.